Urb. Soto de Llanera Pruvia
33192 Pruvia-Llanera
Tel.: 985 26 06 94
losrobles@fomento.edu