CANIGÓ
Whasapp Enlace

Escola de Pares

“Els pares som els primers educadors dels nostres fills”. Per això volem formar-nos i ajudar-los a treure’n el millor, conscients de l’esforç i temps que tot això implica.

L’Escola de Pares de Canigó vol ser  una resposta a aquesta necessitat, ja que ofereix formació de qualitat adaptada a les nostres necessitats, segons les etapes educatives dels nostres fills, i dintre d’un horari compatible amb la feina.

Així, el col·legi i l’AMPA de Canigó ofereixen activitats formatives a tots els pares i les mares que busquen l’excel·lència en el seu rol com a educadors, seguint  els criteris de llibertat i responsabilitat.