CANIGÓ
Whasapp Enlace

Resultats acadèmics

Els excel·lents resultats acadèmics de Canigó són conseqüència d’una sòlida formació acadèmica, humana i cristiana, i de la implicació de les famílies i dels professionals del col·legi en el projecte educatiu.

SELECTIVITAT

L'alumnat de Canigó obté excel·lents resultats en les Proves d’Accés a la Universitat. En el curs 2017-2018, novament el 100%  ha aprovat 2n de Batxillerat i la Selectivitat al juny.

La nota mitjana en la Fase General ha estat superior a 7,5. A més, 6 alumnes han obtingut una distinció per obtenir un 9 o més d'un 9 a la Fase General atorgada pel Departament d'Ensenyament.

Cal destacar que dues alumnes han guanyat el premi extraordinari de Batxillerat. Aquest curs s'han lliurat 44 premis entre els 44.000 alumnes que cursaven 2n de Batxillerat a Catalunya.

 

CAMBRIDGE ENGLISH

Més del 85% de l'alumnat de 2n de Batxillerat han acabat el curs amb la titulació de FCE (First Certificate) i més del 50% de 2n Batxillerat ha obtingut el CAE (Certificate in Advanced English).

El 70% de l'alumnat de 4t d'ESO ha obtingut el curs 2017-2018 la titulació de FCE (First Certificate).

El 90% de l'alumnat de 2n d'ESO ha obtingut el curs 2017-2018 la titulació de PET (Preliminary English Test).

El 90% de l'alumnat de 6è de primària ha obtingut el curs 2017-2018 la titulació de KET (Key English Test).

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

En les proves externes de competències bàsiques que realitzen tots els alumnes de 6è de Primària i 4t d’ESO de Catalunya, els resultats de Canigó han estat en totes les matèries avaluades (llengua catalana, llengua espanyola, llengua anglesa, matemàtiques i competència científica) per sobre de la  mitjana de Catalunya.