El col·legi Canigó celebra Child Talks Day!, un dia dedicat a l’oratòria en anglès

Les alumnes de 2n de Primària de l’escola de Fomento Canigó de Barcelona han celebrat Child Talks Day!, una activitat d’Oratòria en anglès que s’emmarca dins del projecte de trilingüisme de l’escola. 

Les alumnes han mostrat les seves habilitats de comunicació oral a les seves companyes a classe i a més les seves famílies han rebut l’enregistrament de les seves exposicions orals. Per animar les alumnes a continuar creixent en les destreses comunicatives, cada alumna ha rebut a la fi del dia un senzill micròfon que li recordi el dia viscut i l’animi a seguir explicant històries i practicant l’anglès.

Oratòria en anglès per a nens al col·legi Canigó

Child Talks! és un projecte d’Oratòria en anglès que dóna continuïtat al projecte Magic Talk! d’Educació Infantil. A través de l’expressió i la comunicació oral en anglès, les alumnes aprofundeixen diàriament en continguts de Ciències Naturals, Ciències Socials i Expressió Artística. L’objectiu d’aquest projecte innovador de col·legi de Foment Canigó, és aprendre a parlar en públic, adquirir nou vocabulari, millorar la seva expressió corporal i augmentar la seguretat i confiança en elles mateixes.

Projectes d'oratòria en anglès a Canigó per aprendre a parlar en públic

Les alumnes, dia a dia, treballen aquesta faceta comunicativa, amb les seves professores d’anglès a les classes corresponents o en petits grups de dos o tres alumnes durant els English Corner que dirigeixen les professores nadiues.

L’aprenentatge de la llengua anglesa es realitza per immersió des dels primers anys, a través de programes propis, i a través de la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). El domini de la llengua anglesa de les nostres alumnes està avalat pels exàmens de Cambridge.

Previous
Next
Compártelo
EmailFacebookTwitterLinkedInWhatsApp