CANIGÓ
Whasapp Enlace

Infantil: Optimist

El Projecte Optimist® ofereix a nenes i nens, des d'els 12 MESOS i fins als 6 ANYS, un entorn ric en estímuls sensorials i motrius que afavoreix el seu desenvolupament cognitiu. El joc, com a activitat pròpia de l’etapa d’Educació Infantil, és el mitjà d’aprenentatge a través del qual els nens exploren i adquireixen diferents aprenentatges.

Les metodologies lúdiques i innovadores del Projecte Optimist, en constant actualització, fomenten la creativitat dels nens i la seva il·lusió per descobrir. A través de senzilles tasques també desenvolupen habilitats de comunicació i relació i actituds de respecte i col·laboració amb els altres.  

Com en totes les etapes educatives, l’educació personalitzada, l’excel·lència educativa i la identitat cristiana defineixen el Col·legi Canigó. Per això és molt important la implicació família - col·legi: almenys un cop al trimestre i sempre que ho sol·licitin, les famílies es reuneixen amb la tutora dels seus fills per establir fites concretes en aspectes acadèmics i formatius.

Tot seguit es destaquen les principals característiques del projecte d’Educació Infantil de Canigó: 

TRILINGÜISME

A Canigó, el 30% de les activitats d’Educació Infantil es desenvolupa en anglèsMagic Dragon i Magic Dragon Phonics són els programes que Fomento ha desenvolupat per tal de facilitar la competència comunicativa en anglès i una correcta pronúncia. A més, es complementa amb els English Corners, activitat setmanal de conversa en anglès en grups molt reduïts d’alumnes (2-3) amb professores bilingües o nadiues.

MATEMÀTIQUES DIVERTIDES

Matemàtiques Divertides és el programa de Fomento per a l’aprenentatge de les matemàtiques mitjançant jocs manipulatius. Amb Matemàtiques Divertides els alumnes gaudeixen alhora que incorporen el raonament matemàtic a la seva vida quotidiana, i aprenen numeració, càlcul, magnituds, mesures, lògica, geometria, teoria de conjunts. Les matemàtiques passen a formar part diària de l’horari amb 2,5 hores setmanals. S’ha incorporat l’activitat d’escacs per als alumnes de 3r d’Educació Infantil.

APRENENTATGE COOPERATIU

L'aprenentatge cooperatiu és una forma d'estructurar l'activitat a l'aula en equips reduïts de treball, en els quals els estudiants s'ajuden els uns als altres a aprendre. Té una doble finalitat,  l'alumnat aprèn més i millor els continguts escolars i també aprèn a treballar en equip de forma cooperativa.

TALLER iPAD, CIENTÍFIC, LITERARI I DE CREATIVITAT

Els alumnes de 3r d’Educació Infantil (P5) treballen en diferents tallers, plantejats com una activitat en què es combina el treball individual i el col·laboratiu. Els tallers promouen la creativitat i faciliten que cada alumne aprengui a solucionar petites dificultats, desenvolupant la seva capacitat d’iniciativa.

El Taller Literari ofereix als alumnes la possibilitat de desenvolupar la comprensió lectora i l’expressió escrita a través de pictogrames, paraules, frases o diferents tipus de textos (contes, poesies, faules…).

El Taller Científic és el lloc dels experiments senzills on els nens i les nenes desenvolupen la seva capacitat d’observació i manipulació. Mentre juguen amb objectes d’ús quotidià, es desperta la seva curiositat per conèixer i saber.

El Taller de Creativitat té com a objectiu que els alumnes desenvolupin el pensament creatiu aportant-hi idees i solucions innovadores a les actuacions que se’ls plantegen. La dramatització, el role-play, la pluja d’idees… són algunes de les activitats que es realitzen.

El Taller iPad és el del joc i la tecnologia. Adaptat al ritme d’aprenentatge de cada infant, nens i nenes gaudeixen amb aplicacions seleccionades amb criteris pedagògics.

MÈTODE INNOVADOR PER APRENDRE A LLEGIR I ESCRIURE, QUE INCORPORA L'ENFOC GLOBAL i EL SINTÈTIC

El programa de lectoescriptura de Fomento s’adapta al desenvolupament cognitiu de les nenes i els nens respectant el seu ritme d’aprenentatge. Inicia els nens en la lectura de frases,  desenvolupa l’aprenentatge de la lectura comprensiva i fomenta l’interès per la lectura.

PISSARRES DIGITALS  INTERACTIVES (PDI)

A Canigó totes les aules estan equipades amb PDI. Les PDI són un recurs molt versàtil que permet desenvolupar activitats interactives per part de l’alumne i la professora, mostrar informació en llenguatges multimèdia, accedir a Internet, comunicacions on-line i moltes altres possibilitats.

EDUCACIÓ EN VALORS: "VAMOS CRECIENDO"

Vamos Creciendo és el programa d’educació en valors de Fomento. La família és l’àmbit més adequat per al desenvolupament i adquisició de valors, i el col·legi potencia l’acció educativa dels pares. L’educació en valors en aquesta etapa promou, sobre tot, l’autonomia i la confiança dels nens en ells mateixos, així com la incipient adquisició d’hàbits de comunicació i relació amb els altres.