Informació relativa a la situació actual de la renovació dels concerts d’ESO i propera preinscripció.

Barcelona, 18 de febrer de 2022

Benvolgudes famílies:

Canigó ofereix des de 1964 un projecte educatiu fonamentat en els valors de l’humanisme cristiá i en l’acompanyament personalitzat a cada familia i cada alumne, perqué arribin a ser persones integres, ciutadans solidaris i professionals competents. Nostres alumni són el millor exemple de les moltes coses bones que aporta el projecte educatiu de Canigó a les persones i a la societat.

Aquest curs finalitza la vigéncia dels concerts d’Infantil i d’ESO, i el passat 12 d’octubre el Conseller d’Educació va anunciar la intenció del Govern de no renovar el concert d’ESO del nostre col-legi per ser diferenciat, emparant-se en la Disposició Addicional 25 de la LOMLOE.

Aquesta disposició Addicional 25 está recorreguda davantel Tribunal Constitucional, i tenint en compte que va dictar dues Senténcies l’any 2018 en les quals es va reconéixer el dret al concert dels col-legis d’educació diferenciada, confiem que declarará la inconstitucionalitat d’aquesta Disposició Addicional 25.

En qualsevol cas, per a evitar un mal immediat a les famílies, al professorat i a les altres persones que treballen en el col-legi, ens hem vist obligats a sol-licitar la renovació dels concerts d’acord amb els requisits establerts per la Disposició Addicional 25 de la LOMLOE.

Aixó suposa que, en la próxima preinscripció escolar que comença el próxim 9 de març, podran realitzar la preinscripció en Educació Secundária Obligatória (ESO) del nostre col • legi tant nois com noies.

La decisió ha estat comunicada i aprovada pel Consell Escolar de Canigó i s’estan treballant diversos aspectes organitzatius.

Volem que vosaltres, els vostres fills i les vostres filles pugueu continuar participant de l’educació personalitzada que, des de fa més de 50 anys, ofereix Canigó. Per part nostra, compteu amb la mateixa dedicació i professionalitat de totes les persones que formem la comunitat educativa del col-legi. Estem a la vostra disposició per a atendre i aclarir personalment qualsevol dubte que us pugui sorgir.

Us mantindrem informats de qualsevol novetat. Agraint una vegada més el vostre suport i confiança,

Rebeu una cordial salutació,

Marga Acín Biota

Directora

Compártelo
EmailFacebookTwitterLinkedInWhatsApp