CANIGÓ
Whasapp Enlace
selectivitat col·legis alumnat voluntariat d’accés prioritari

Batxillerat

Examen de Selectivitat

La preparació per a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) és un objectiu prioritari de l’últim curs de Batxillerat.

Canigó figura habitualment entre els millores col·legis de Barcelona en Selectivitat. En el curs 2015-2016, van aprovar la Selectivitat el 100% de l'alumnat matriculat a 2n de Batxillerat.

English Project

  • L’assignatura d’Economia a Batxillerat s’imparteix en anglès i tenen l’oportunitat de fer el seu treball de recerca i/o de defensar-lo en aquesta llengua el dia de l’exposició oral davant d’un tribunal.
  • L’alumnat que accedeix al Batxillerat  té un coneixement de la llengua estrangera que li permet  actuar amb desimboltura  en situacions habituals de comunicació. L’objecte d’aquesta matèria consisteix a aprofundir en les destreses discursives adquirides anteriorment, enriquir el seu repertori, així com ampliar els àmbits en què es desenvolupa. Entre altres,  podem destacar el camp de les relaciones i les pràctiques socials habituals; l’acadèmic, amb l’ampliació d’aquells continguts relacionats amb les matèries del currículum i la iniciació en el discurs científico-tècnic, cultural i literari; en el dels mitjans de comunicació; i en el públic, que abasta tot allò relacionat amb la interacció social o laboral.
  • En els col·legis de Fomento, ja en finalitzar l’ESO, la majoria dels alumnes acrediten el nivell B2, per la qual cosa,  quan acaben el Batxillerat, estan en condicions de superar folgadament els requisits exigits per les universitats espanyoles per realitzar qualsevol tipus d’estudis, fins i tot titulacions bilingües.

Pràctiques a l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC)

Fa uns anys, el col·legi va signar un conveni amb el CSIC (Centre Superior d’Investigacions Científiques) a través de l’IQAC (Institut de Química Avançada de Catalunya) gràcies al qual a Batxillerat es realitza un programa trimestral de pràctiques de Química en les seves instal·lacions.

Programa de formació

En el Batxillerat té continuïtat la formació d’etapes anteriors. A més de la tutoria i del pla de formació setmanal programat durant l’hora de Reunió de Curs, s’incorpora al Batxillerat un Pla d’orientació universitària que té com a finalitat poder assessorar l'alumnat en tot el relatiu als seus interessos professionals.

Activitats de voluntariat

Té també una especial importància la vida fora de l’àmbit estrictament acadèmic.

El col·legi ha organitzat un programa d’acció i servei social. Mitjançant aquest voluntariat, els membres de la comunitat educativa que hi estiguin interessats poden dedicar part del seu temps a servir els altres de manera desinteressada i voluntària.