CANIGÓ
Whasapp Enlace
educatives edats primerenques d’aprenentatge deficiències lectoescriptores - puzle primaria_0.jpg

Orientació

És un instrument, en col·laboració amb els pares, que té com a finalitat la detecció de necessitats educatives especials dels alumnes  en edats primerenques, com el baix ritme d’aprenentatge, deficiències lectoescriptores, deficient concentració,  sobredotació intel·lectual, etc.

El col·legi desenvolupa a més una orientació personal a alumnes, famílies i professores i compta amb uns avançats Programes d’Intervenció Psicopedagògica.