CANIGÓ
Whasapp Enlace
l’educació alumnat canigó destreses educativa project

Primària

L’Educació Primària (de 6 a 12 anys) és una etapa adreçada a desenvolupar al màxim les capacitats i destreses de cada persona i a posar les bases per tal que obtinguin bons resultats a Secundària i Batxillerat. Com en totes les  etapes educatives, l’educació personalitzada, l’excel·lència educativa, la implicació dels pares i la identitat cristiana defineixen el col·legi Canigó.

A l’Educació Primària desenvolupem específicament projectes i programes en constant actualització, dels quals se’n destaquen alguns tot seguit:   

ENGLISH PROJECT

A Canigó, l’Educació Primària es desenvolupa en anglès en el 30% de les classes. Des dels 6 anys es potencia l’enfoc comunicatiu. El professorat nadiu manté converses en grups molt reduïts.

El domini de la llengua anglesa per part de l'alumnat està avalat  pels exàmens externs de Cambridge. El 80% finalitza l’etapa de Educació Primària, amb un nivell equivalent al B1 i un 40% obté el C1 quan finalitza els seus estudis a 2n de Batxillerat.

Programa d’idiomes a l’estranger. A partir de 5è de Primària, es pot participar en diversos programes d’idiomes a l’ estranger, en col·legis d’EEUU, Canadà i Irlanda.

ALTRES IDIOMAS: FRANCÈS

El projecte educatiu de Canigó en francès comença a 1r d’ESO i l'alumnat pot continuar-ne els seus estudis fins a 2n de Batxillerat. Fomenta l’enfoc comunicatiu i el treball harmònic de les diverses funcions lingüístiques: lectura i escriptura, comprensió i ex­pressió oral, gramàtica... En aquesta etapa educativa es dediquen 450 hores a l'apren­entatge d'aquesta llengua.

PROGRAMA DE MATEMÀTIQUES

El programa de Matemàtiques EntusiasMAT afavoreix d’una forma amena el desenvolupament del raonament lògic i del raonament matemàtic. 
En col·laboració amb experts d’altres països,  s’ha desenvolupat  la e-box, un programa i uns materials que tenen com a objectiu facilitar el primer aprenentatge de les equacions. Igualment, Fomento ha desenvolupat programes i materials específics per treballar diferents estratègies de càlcul mental i resolució de problemes.

APRENENTATGE COOPERATIU

L'aprenentatge cooperatiu és una forma d'estructurar l'activitat a l'aula en equips reduïts de treball, en els quals els estudiants s'ajuden els uns als altres a aprendre. Té una doble finalitat,  l'alumnat aprèn més i millor els continguts escolars i també aprèn a treballar en equip de forma cooperativa.

LA LECTURA COM RECURS D'APRENENTATGE

L’ Educació Primària és una etapa molt important per al desenvolupament de les destreses lingüístiques. Moltes d’ aquestes destreses es treballen a partir de la lectura: assolir una bona comprensió lectora facilita l’aprenentatge en les diferents assignatures.

A partir d’una adequada motivació,  l'alumnat accedeix a un ampli ventall de lectures adaptades a diferents edats i centres d’interès, que inclou escriptors clàssics de la literatura infantil i també  autors contemporanis.

SCIENCE PROJECT

Science Project és un programa específic de Fomento que té com a objectiu afavorir  la creativitat, l’experimentació, la manipulació i el treball cooperatiu en l’àrea de Ciències de la Naturalesa.

A Primària, es treballa aquesta àrea en anglès realitzant, entre altres activitats, recerques, projectes i pràctiques de laboratori que parteixen de situacions de la vida quotidiana.

D’aquesta manera, l'alumnat es familiaritza amb diferents  tècniques d’investigació i desenvolupen habilitats comunicatives per transmetre i presentar els resultats del seu treball.

PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES (PDI)

A Canigó totes les aules estan equipades amb PDI. Les PDI són un recurs molt versàtil que permet  desenvolupar activitats interactives per part de l’alumne i del professor, mostrar informació en llenguatge multimèdia, accedir a Internet, comunicacions on-line i moltes altres possibilitats.

EDUCACIÓ EN VALORS: "VAMOS CRECIENDO"

L’objectiu de Vamos Creciendo és educar en valors, sumant l’acció de la família i del col·legi. La família és l’àmbit més adequat per al desenvolupament i l’adquisició d’ aquests valors. El col·legi potencia la acció educativa dels pares.
A Primària, l’objectiu del Programa és fomentar el respecte a un mateix (autoestima),  als altres (amistat, companyonia, solidaritat, lleialtat, sinceritat), i a l’entorn (respecte a la natura i al medi ambient); l’ús responsable de la llibertat,

l’educació del caràcter (hàbits de treball, ordre i constància) i el reforç positiu mitjançant la motivació i afany de millora.