CANIGÓ
Whasapp Enlace

Educació Personalitzada

Els col·legis de Fomento ofereixen una educació personalitzada a tots els alumnes per tal que cadascun pugui assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats, formi el seu propi criteri i pugui prendre les seves decisions de manera lliure i responsable.

Un projecte personal de millora per a cadascú. Tots els alumnes de Fomento reben l’assessorament individualitzat d’un tutor, que també manté entrevistes periòdiques amb els pares per tal de definir objectius comuns. El que es pretén és que cada alumna i cada alumne, amb l’ajut dels seus pares i professors, defineixi i desenvolupi el seu propi projecte personal de millora. 

És tasca del tutor ajudar cada alumne a conèixer-se, a fer bon ús de la seva llibertat, a esforçar-se per  assolir un rendiment acadèmic satisfactori i, en definitiva,  a adquirir els objectius educatius que li permetin un desenvolupament ple de la seva personalitat.