CANIGÓ
Whasapp Enlace

Excel·lència educativa

Fomento promou una educació integral que atén totes les dimensions de la persona, basada en una sòlida formació acadèmica, humana i cristiana. Preparem els nostres alumnes per tal que siguin bones persones i bons professionals, i perquè sàpiguen afrontar el futur amb responsabilitat personal i en col·laboració amb tots. 

FORMACIÓ ACADÈMICA
L’excel·lent nivell acadèmic dels col·legis s’evidencia en els bons resultats que aconsegueixen els alumnes en les proves externes. En Matemàtiques, Ciències i Llengua, els col·legis de Fomento que realitzen les proves PISA obtenen els mateixos resultats que els millors centres d’Europa.

El domini de l’anglès constitueix un aspecte destacat en la formació acadèmica dels alumnes, que se certifica a través dels títols oficials de Cambridge. Com a formació complementària  es promouen programes d’idiomes, que ofereixen la possibilitat de cursar períodes escolars a col·legis d’Irlanda, EE UU i Canadà.

A partir de 1r d’ESO els alumnes poden estudiar una segona llengua estrangera: el francès o l’alemany.

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades a la Educació (TICE) s’usen de forma habitual com a eina per a l’aprenentatge. Totes les aules de Fomento disposen de pissarres digitals interactives (PDI), un recurs de gran eficàcia pedagògica.

Les activitats esportives, a més de propiciar el desenvolupament físic de noies i nois, fomenten valors com l’esforç, l’afany de superació, la companyonia i l’amistat. És destacable l’èxit dels equips esportius de Fomento en els campionats escolars. A més, durant els caps de setmana, els col·legis acullen campionats i múltiples activitats esportives que reforcen la importància del desenvolupament físic i l’ús dels recintes escolars com a llocs oberts a tothom: alumnes, famílies i amics.

També es promouen les activitats artístiques que tenen com a objectiu desenvolupar la capacitat estètica de l’ésser humà. Música, teatre, pintura, música o escriptura creativa són algunes de les activitats que realitzen els nostres alumnes.

FORMACIÓ HUMANA
En els col·legis de Fomento es promouen hàbits que portin els alumnes a assolir la seva maduresa personal. L’esforç per una feina ben feta, la sinceritat, l’alegria o l’ordre són alguns dels aspectes essencials de la formació humana dels col·legis de Fomento. A més, es fomenta la responsabilitat personal i social i les actituds de relació amb els altres, com la comprensió, el respecte, la generositat, la col·laboració i el treball en equip. 

FORMACIÓ CRISTIANA
La formació i atenció espiritual que s’ofereix en els col·legis de Fomento es realitza d’acord amb els principis de la doctrina catòlica, i amb el màxim respecte a la llibertat de les consciències. Aquestes activitats tenen caràcter voluntari. La Prelatura de l’Opus Dei, a petició de Fomento de Centros de Enseñanza, ajuda a mantenir viva la identitat cristiana dels col·legis.