CANIGÓ
Whasapp Enlace

Idiomes

Els col·legis de Fomento promouen el desenvolupament de la competència plurilingüe. Per això, seguint les recomanacions del Consell d’Europa, es parteix d’un model d’ensenyament enfocat al desenvolupament de les capacitats comunicatives.

ANGLÈS

Canigó desenvolupa un ambiciós pla d’ensenyament de l’anglès, basat en la immersió lingüística i en una dedica­ció intensa dins de la jornada escolar. Aquest pla es consolida, curs rere curs, gràcies a les diverses iniciatives de millora contínua en l’ensenyament d’aquest idioma.

La excel·lència en l’aprenentatge de l’anglès requereix de la incor­poració al claustre dels millors professionals. El col·legi forma el professorat per a un ús eficient dels recursos didàctics que faci­liti l’aprenentatge d’aquesta llengua en un context cultural local i en el marc del nostre caràcter propi. Tant els professors nadius com els autòctons participen d’un programa d’actualització contínua.

Infantil

Els alumnes comencen l’aprenentatge d’aquest idioma als 12 mesos. A Educació Infantil, l’anglès ocupa el 30% de la jornada escolar i està basat en el mètode de la immersió lingüística, la qual cosa facilita l’aprenentatge en edat primerenca dintre del mateix entorn lingüístic i vivencial en què els alumnes aprenen la seva pròpia llengua. El professorat d’Infantil de Canigó utilitza exclusivament la llengua anglesa per comunicar-se amb els alumnes, combinant en els seus blocs temàtics totes les àrees d’aprenentatge possible, ja que qualsevol activitat és ocasió per utilitzar la nova llengua.

Primària

El projecte educatiu en anglès continua a la Primària amb una de­dicació del 30% de la jornada escolar i possibilita que els alumnes siguin capaços d’entendre i expressar-se amb  fluïdesa i funcionalitat (expressió - comprensió oral i escrita).

Secundària i Batxillerat

El projecte educatiu en anglès s’adreça al perfeccionament del nivell adquirit, a través de la impartició en aquesta llengua  de diverses assignatures.

Aprenentatge individualitzat: la figura del speaker

Una alta dedicació a la llengua anglesa en la jornada escolar és un requisit necessari per assolir un alt domini d’aquest  idioma. Una de les claus per  reforçar el domini individual de cada alumne és mantenir freqüentment converses amb els alumnes, on el professor pot personalitzar les destreses lingüístiques. Canigó compta des de 1r d’Educació Infantil (P3) amb la figura del speaker, docent la funció del qual s’orienta a mantenir converses amb els alumnes per reforçar l’expressió i la comprensió orals.

De Barcelona a EEUU, Canadà i Irlanda

A Canigó volem formar ciutadans globals, crítics, amb amplitud de mires i preocupats per conèixer i estimar altres cultures diferents a la pròpia. Per això, Canigó té un ambiciós programa acadèmic i cultural amb un grup de col·legis de parla anglosaxona.

Exàmens de Cambridge

Canigó avalua amb caràcter anual el nivell d’anglès dels seus alumnes. Aquesta avaluació i els resultats obtinguts són una de les claus per definir els objectius de millora en l’aprenentatge d’aquest idioma. L'alumnat del col·legi és avaluat per la Universitat de Cam­bridge, institució de prestigi en la certificació del domini de la llengua anglesa a nivell internacional.

 

FRANCÈS

El projecte educatiu de Canigó en francès comença a 1r d’ESO i l'alumnat pot continuar-ne els seus estudis fins a 2n de Batxillerat. Fomenta l’enfoc comunicatiu i el treball harmònic de les diverses funcions lingüístiques: lectura i escriptura, comprensió i ex­pressió oral, gramàtica...

Immersió

L’objectiu és que siguin capaces d’entendre i expressar-se amb  fluïdesa i funcionalitat. Es busca potenciar la capacitat comunicativa de l'alumnat i facilitar-los la qualificació per a la seva futura incorporació al món universitari i laboral. El projecte educatiu de francès se sosté en els següents prin­cipis pedagògics: metodologia activa i participativa, integració en el currículum del centre i efectivitat.

Reconeixement de l'Alliance Française

Aquest exàmens externs abasten totes les destreses lingüístiques necessàries per l’aprenentatge d’un idioma: lectura i escriptura, voca­bulari, comprensió i expressió oral..

 

ALEMANY

El projecte educatiu de Canigó en alemany comença a 1r d’ESO, i l'alumnat pot continuar-ne els estudis fins a 2n de Batxillerat. Fomenta l’enfoc comunicatiu i el treball harmònic de les diverses funcions lingüístiques: lectura i escriptura, comprensió i ex­pressió oral, gramàtica... 

Institut Goethe

L'alumnat de Canigó realitza els exàmens oficials per obtenir els corresponents certificats internacionals.