Trilingüisme

The development schools promote the development of multilingual competence. Following the recommendations of the Council of Europe, it is based on a teaching model focused on the development of communication skills. The learning of English is done by immersion in Children, through the innovation programs and projects developed by Fomento, such as Hello Sally or MagicTalk. In Primary and Secondary, the CLIL (Content and Language Integrated Learning) methodology is used in projects such as ChildTalks!

The mastery of the English language of our students is guaranteed by the Cambridge exams, titles referenced to the levels indicated by the Council of Europe.

Certifications

Curso Nivel Europeo Exámenes Cambridge Bachillerato C1 Advanced (CAE) 4º ESO y 1º BAC B2 First (FCE) 2º ESO B1 Preliminary (PET) 6º Primaria A2 Key (KET)

Academic programs

Fomento offers stays of various lengths in English-speaking countries, such as Ireland, Canada or the United States. Our students are housed in families that welcome them as one more. They live for weeks or months, at home and at school, in an environment similar to theirs and in a field of communication, which allows them to continue developing their learning of English. During their stay, students have the advice of a teacher or a teacher of Development.

Programa orientat a les alumnes i els alumnes des de 5è de Primària fins a 4t d'ESO, que podran estudiar en col·legis irlandesos.

Aquest programa permet als alumnes i les alumnes des de 1r fins a 4t d'ESO estudiar en els col·legis Northridge Preparatory School i The Willows Academy.

Aquest programa permet a les alumnes des de 1r ESO fins a 4t ESO estudiar a Montrose School, col·legi situat a Medfield, Massachusetts

Programa orientat a alumnes i alumnes des de 1r ESO fins a 4t ESO que podran estudiar a The Laurels School i The Cedars School, col·legis situats a Londres

Projectes d'innovació

Infantil | Trilingüisme

Hello Sally!

Projecte de Fomento en el primer cicle d'Educació Infantil. A través de continguts basats en situacions familiars i de cançons, els alumnes s'introdueixen en l'ús del llenguatge per desenvolupar, gradualment, la producció lingüística i la construcció de nous coneixements.

Infantil | Trilingüisme

Magic Talk!

Projecte d'oratòria destinat a treballar les habilitats comunicatives, des d'un enfocament lúdic.

Infantil | Trilingüisme

Magic Dragon

Projecte de Fomento per al segon cicle d'Educació Infantil, en el qual es promou el desenvolupament de la competència comunicativa des dels 3 anys. Inclou projectes com Magic Dragon Phonics, Magic Dragon Drama i Magic Talk!

Infantil | Trilingüisme

Magic Dragon Phonics

Programa que complementa la competència fonètica dels alumnes amb activitats encaminades a aconseguir la correcta articulació dels sons en la llengua anglesa.

Infantil | Trilingüisme

Magic Dragon Drama

La posada en escena de situacions quotidianes facilita que les nenes i nens d'Educació Infantil parlin en anglès en un context real, molt significatiu per a ells. Aprenen vocabulari i estructures noves, milloren la seva pronunciació, senten que aprenen i adquireixen confiança i seguretat en si mateixos.

Infantil | Trilingüisme

English Corner

Programa que, a Educació Infantil, potencia el desenvolupament de les destreses orals en anglès. Professorat nadiu manté converses amb els alumnes en grups de 2 o 3.

Primària | Trilingüisme

Child Talks!

A Educació Primària, els alumnes, ja acostumats des d'Educació Infantil al projecte Magic Talk! d'oratòria, continuen expressant les seves idees, vivències, coneixements, etc., de manera personal, fluida i freqüent; i en anglès. A través de Child Talks! les alumnes i els alumnes desenvolupen les habilitats comunicatives.

Primària | Trilingüisme

Walking into English

Projecte de Fomento que facilita l'adquisició de la llengua anglesa a través dels continguts de Ciències Naturals, Ciències Socials i Expressió Artística. Es posa èmfasi en la competència comunicativa, en l'observació i exploració dels esdeveniments, en el treball en grup i en les presentacions orals.

Primària | Trilingüisme

English Corner

Conversa en anglès amb professorat nadiu en petits grups. A 1r i 2n d'Educació Primària es prepara les alumnes per a la consecució del Pre-A1 i A1. Des de 3r fins a 6è, l'objectiu oral respon al nivell A2 i B1.

Primària | Trilingüisme

Drama Walking into English

Dramatització en llengua anglesa que és la continuïtat de Magic Dragon Drama a Educació Infantil.

Etapa educativa | Secundària | Trilingüisme

Teen Talks!

Projecte desenvolupat de 1r a 3r d'ESO en el qual alumnes i alumnes desenvolupen habilitats per a la oratòria com l'escolta activa, la dramatització, l'organització de l'discurs o l'aprenentatge de fórmules de cortesia. Dóna continuïtat a el projecte Child Talks! d'Oratòria en anglès desenvolupat a Primària, per seguir treballant en la millora de les destreses orals dels nostres alumnes.

Batxillerat | Secundària | Trilingüisme

Speaking Time

Conversa en anglès amb una persona nadiua, en grups petits. El seu objectiu és la consecució del B2 i C1.

Batxillerat | Secundària | Trilingüisme

Debate

Projecte desenvolupat per Fomento que permet als alumnes seguir desenvolupant habilitats comunicatives. Aquest projecte es basa en l'argumentació i discussió respectuosa sobre tot tipus de temes.

Secundària | Trilingüisme

Team Talks!

Projecte adreçat a alumnes i alumnes de 4t d'ESO en el qual continuen desenvolupant les destreses necessàries per al Debat, avançant cap al Debat formal.