CANIGÓ
Whasapp Enlace

Assegurances

El Col·legi té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents que cobreix l’assistència sanitària en tots aquells accidents que poguessin sofrir els alumnes durant qualsevol activitat escolar, així com en els trajectes d’anada i tornada amb el servei de transport escolar, excursions, sortides culturals, competicions esportives... que estiguin organitzades pel Col·legi.

En cas d'accident, el col·legi tramitarà amb la companyia d'assegurances el comunicat d'accident. El col·legi disposa de la relació de centres autoritzats per l'asseguradora on l'alumne podrà ser atès.