CANIGÓ
Whasapp Enlace

Assegurances

El Col·legi té subscrita una assegurança mèdica amb Allianz que cobreix l’assistència mèdicoquirúrgica i farmacèutica en tots aquells accidents que poguessin sofrir els alumnes durant qualsevol activitat col·legial, així com en els trajectes d’anada i tornada amb el servei de transport escolar del Col·legi.

  • A fi que la companyia es faci responsable de les factures hospitalàries que es puguin originar, és imprescindible presentar el corresponent document emplenat prèviament per la Secretaria del Col·legi.
  • El centre assistencial concertat amb Allianz més proper al col·legi és la CLÍNICA SANT HONORAT.