CANIGÓ
Whasapp Enlace
escolar assegurança allianz mutualitat subscrita segurança - sports4_0.jpg

Assegurances

El Col·legi té subscrita una assegurança mèdica amb Allianz que cobreix l’assistència mèdicoquirúrgica i farmacèutica en tots aquells accidents que poguessin sofrir els alumnes durant qualsevol activitat col·legial, així com en els trajectes d’anada i tornada amb el servei de transport escolar del Col·legi.

  • A fi que la companyia es faci responsable de les factures hospitalàries que es puguin originar, és imprescindible presentar el corresponent document emplenat prèviament per la Secretaria del Col·legi.
  • El centre assistencial concertat amb Allianz més proper al col·legi és la CLÍNICA SANT HONORAT.

Assegurança amb la Mutualitat Escolar

El Col·legi té com a entitat col·laboradora a la Mutualitat Escolar i Familiar de Previsió Social, que ofereix a totes les famílies una "assegurança escolar".  Aquesta assegurança garanteix el pagament d’una quantitat al fill beneficiari, fins que acabi el Batxillerat o compleixi 19 anys, en cas de defunció o incapacitat absoluta permanent del pares.