La formació cristiana que s’ofereix als col·legis de Fomento se realitza d’acord amb els principis de la doctrina catòlica. El seu objectiu és facilitar el desenvolupament de la vida cristiana, de les virtuts humanes, els valors cívics i socials, i dels hàbits de convivència, cooperació i servei.

La Prelatura del Opus Dei , a petició de Fomento de Centros de Enseñanza, contribueix a mantenir viva la identitat cristiana. Mossens de la Prelatura ofereixen atenció pastoral a les famílies, al professorat, a l’alumnat i a Alumni.

Coordinador de capellania de Canigó:

Mn. Juan Francisco Montuenga Badia

Horari de Misses diàries: 8.45h. i 10.55h.