Col·legi Canigó

El col·legi de Fomento Canigó és un centre concertat trilingüe és, que fou fundat el curs 1964-1965 i que les etapes educatives de Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.

La finalitat dels col·legis de Fomento es ajudar als pares a educar els seus fills. Per això creiem que és fonamental que família i col·legi comparteixin principis educatius i actuïn de manera coordinada.

A Canigó considerem que cada persona és única, per això oferim una educació personalitzada que ajudi a cada alumne a assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats i aptituds.

Els principis que impulsen el nostre projecte educatiu són l’educació personalitzada, l’ implicació de les famílies, la qualitat i la innovació educativa, el trilingüisme i l’educació en valors

Projecte de Convivencia Canigó 2024

Annex 1.- Normes de Convivència de Canigó

Annex 2.- Protocol de Prevenció Assetjament Canigó

Pla d’Obertura Canigó 2021-2022

Comitè Directiu:

Sotsdirectora : Id’Infantil

Sotsdirectora dePrimària

Sotsdirectora d'ESO i Batxillerat