Professores i professors

Que eduquen

Que eduquen

Les professores i professors de Fomento estan compromesos amb el seu treball i la tasca d’educar. També són conscients de que el seu exemple seu exemple és essencial per al desenvolupament del projecte educatiu.

Que innovan

Que innovan

En els col·legis de Fomento, les professores i professors comparteixen experiències i innovacions. De les aules sorgeixen projectes que, amb l’ impuls i la formació del departament d’Educació, arriben als professors d’un àrea, una matèria o una etapa.

Que treballen en equip

Que treballen en equip

Per a l'acció educativa a Fomento és fonamental el treball en equip: el Professor Encarregat de Curs, el tutor de cada alumne, els equips educadors i els equips tècnics treballen en comú per el millor assoliment de el projecte educatiu de cada col·legi i, sobretot, per la millora personal i acadèmica de cada alumna i alumne.

Mares i pares

Que s’impliquen en l’educació

El dret i la responsabilitat de l’educació dels fills corresponen als pares, els quals són ajudats pel col·legi en la seva tasca de primers educadors. A Fomento estem segurs de que una educació personalitzada de qualitat és possible quan família i col·legi comparteixen valors i principis educatius, i actuen de manera coordinada.

Que volen aprendre

En els col·legis de Fomento s’imparteixen conferències i sessions de treball per a pares i mares sobre temes acadèmics i formatius, d’acord amb l’edat dels seus fills. En aquest ambient de  formació en grup s’organitzen Cursos d’Orientació Familiar.

Que participen en el col·legi

Una altra característica de Fomento es el paper actiu de les Associacions de Pares i Mares. Promouen l’implicació de les famílies en l’educació dels seus fills, la col·laboració entre les famílies i el col·legi, i l’organització de diferents activitats.

Totes les Associacions de Pares i Mares estan associades a FEPACE, una federació d’àmbit estatal. FEPACE (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Fomento) organitza, cada dos anys, un congres en el que els pares, amb la col·laboració d’experts, estudien i debaten temes relacionats amb l’educació.

Veure vídeo 39º Congres FEPACE

Alumnes

Que estan contents amb el seu col·legi

L’assoliment d’un bon ambient educatiu i el tracte amable formen part de el projecte educatiu de Fomento. S’aprecia a les aules i instal·lacions, en les quals transcorre el dia a dia de les nostres alumnes i alumnes.

El bon ambient educatiu contribueix a la formació dels alumnes i de totes les persones que formen part de l’escola. És el millor context per aprendre.

Que gaudeixen aprenent

Als col·legis de Fomento es busca el desenvolupament integral de la persona i, per això, es proporcionen espais i dinàmiques amables de convivència.

Les classes són ocasió d’aprendre, compartir i gaudir, i són l’origen de tantes iniciatives de qualitat i innovació impulsades pel professorat, les i els alumnes.

La col·laboració i el treball de professors, pares i alumnes permet que tots gaudeixen aprenent.

Que construyen su futuro

A Fomento acompanyem a les i els alumnes a dissenyar el seu projecte personal de millora i se’ls ajuda per fer-ho. Cadascun, amb l’ajuda dels seus pares i professors, desenvolupa les seves capacitats i aptituds amb un objectiu: arribar a ser el que vulguis ser.

Amb tots i cadascun dels nostres alumnes mirem de construir el futur: el seu futur

Alumni

Per tot el món

Per tot el món

Els més de 86.500 Alumni de Fomento són expressió dels valors promoguts pels col·legis. Són homes i dones que, arreu del món i en totes les professions, contribueixen al bé comú i fan seves les preocupacions i necessitats dels altres.

En totes les professions

En totes les professions

En totes les professions, els nostres Alumni mostren la realitat d’un model pedagògic de Fomento, que ajuda a moltes persones i famílies.

Compromesos

Compromesos

Molts Alumni han escollit per els seus fills i filles el mateix col·legi en el que van estudiar, més d’un 39 %, seguint, així, vinculats al projecte educatiu