Alumni pot continuar participant del projecte educatiu de Fomento a través de Canigó Alumni. 

Les Associacions Alumni desenvolupen activitats formatives, solidàries, culturals, esportives,  etc. Són un lloc de trobada, i també de participació i col·laboració amb els col·legis.

Canigó Alumni forma part de la Federación de Asociaciones de Fomento Alumni, que engloba les associacions de Alumni dels col·legis de Fomento de tota Espanya.

 

Canigó ALUMNI

Presidenta

Marta Beriain Bañares

Professora encarregada:

María Jesús Castillo