Infantil

Descobreix Canigó Infantil

Innovació i Bilingüisme de 1 a 6 anys

Aprenent des del principi

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament sensorial, intel·lectual i afectiu de nenes i nens . Progressivament, s’atén al desenvolupament de l’ moviment i dels hàbits de control , a les diferents formes de comunicació , a l ‘ llenguatge ia les pautes elementals de convivència. Es facilita que nenes i nens elaborin una imatge de si mateixos positiva i equilibrada , i adquireixin autonomia personal .

Trilingual Optimist ®

Trilingual Optimist® ofereix als nens i nenes des dels dotze mesos als sis anys un entorn lúdic i completament trilingüe que afavoreix l’ aprenentatge , la adquisició d’hàbits i el desenvolupament sensorial i motriu.

Trilingual Optimist® es caracteritza per les seves metodologies innovadores , que fomenten la creativitat dels nens i la seva il·lusió per descobrir . El joc com a activitat pròpia de l’etapa d’educació infantil, és el mitjà a través del qual els nens exploren i adquireixen diferents aprenentatges.

Trilingüisme

L’ensenyament de l’anglès , que es realitza mitjançant immersió lingüística , ocupa el 33% de l’horari i segueix el mateix procés d’aprenentatge que el de la llengua materna . En els períodes dedicats a l’anglès, dins i fora de l’aula la professora només parla en llengua anglesa.

 

Certificat de Seguretat Infantil

El col·legi Canigó incorpora totes les normes de l’Associació Nacional de Seguretat Infantil.

La Certificació de Qualitat S + garanteix a les famílies el compromís amb la prevenció , oferint espais segurs per desenvolupar el seu projecte educatiu, sense riscos ni sobreprotecció .

La finalitat de l’educació infantil és contribuir a l’ desenvolupament sensorial, intel·lectual i afectiu de nenes i nens . Progressivament, s’atén a el desenvolupament de l’ moviment i dels hàbits de control , a les diferents formes de comunicació , a l ‘ llenguatge ia les pautes elementals de convivència . Es facilita que nenes i nens elaborin una imatge de si mateixos positiva i equilibrada , i adquireixin autonomia personal.
Bilingual Optimist® ofereix als nens i nenes des dels dotze mesos als sis anys un entorn lúdic i completament bilingüe que afavoreix el aprenentatge , la adquisició d’hàbits i el desenvolupament sensorial i motriu. Bilingual Optimist® es caracteritza per les seves metodologies innovadores , que fomenten la creativitat dels nens i la seva il·lusió per descobrir . El joc com a activitat pròpia de l’etapa d’educació infantil, és el mitjà a través del qual els nens exploren i adquireixen diferents aprenentatges.
L’ensenyament de l’ anglès , que es realitza mitjançant immersió lingüística , ocupa el 50% de l’horari i segueix el mateix procés d’aprenentatge que el de la llengua materna . En els períodes dedicats a l’anglès, dins i fora de l’aula la professora només empra la llengua anglesa.
El col·legi Canigó incorpora totes les normes de l’Associació Nacional de Seguretat Infantil . La Certificació de Qualitat S + garanteix a les famílies el compromís amb la prevenció , oferint espais segurs per desenvolupar el seu projecte educatiu, sense riscos ni sobreprotecció . Certificado

Projectes d’innovació

Hello Sally!

Trilingüismo | Infantil

VEURE MÉS
Projecte de Fomento en el primer cicle d'Educació Infantil. A través de continguts basats en situacions familiars i de cançons, els alumnes s'introdueixen en l'ús del llenguatge per desenvolupar, gradualment, la producció lingüística i la construcció de nous coneixements.
Reprodueix vídeo

Magic Talk!

Trilingüismo | Infantil

VEURE MÉS
Projecte d'oratòria destinat a treballar les habilitats comunicatives, des d'un enfocament lúdic.
Reprodueix vídeo

Magic Dragon

Trilingüismo | Infantil
VEURE MÉS
Projecte de Fomento per al segon cicle d'Educació Infantil, en el qual es promou el desenvolupament de la competència comunicativa des dels 3 anys. Inclou projectes com Magic Dragon Phonics, Magic Dragon Drama i Magic Talk!

Magic Dragon Drama

Trilingüismo | Infantil
VEURE MÉS
La posada en escena de situacions quotidianes facilita que les nenes i nens d'Educació Infantil parlin en anglès en un context real, molt significatiu per a ells. Aprenen vocabulari i estructures noves, milloren la seva pronunciació, senten que aprenen i adquireixen confiança i seguretat en si mateixos.

Magic Dragon Phonics

Trilingüismo | Infantil

VEURE MÉS
Programa que complementa la competència fonètica dels alumnes amb activitats encaminades a aconseguir la correcta articulació dels sons en la llengua anglesa.

English Corner

Trilingüismo | Infantil

VEURE MÉS
Programa que, a Educació Infantil, potencia el desenvolupament de les destreses orals en anglès. Professorat nadiu manté converses amb els alumnes en grups de 2 o 3.

Matemàtiques Divertides

Infantil

VEURE MÉS
És un Projecte desenvolupat per Fomento en el qual els alumnes incorporen el raonament matemàtic d'una manera propera i divertida.

Taller de Programació

Infantil

VEURE MÉS
Incorpora la programació educativa a l'últim curs d'Educació Infantil amb l'ús de Bee-Bot, un petit robot amb aspecte d'abella. Aquest projecte té continuïtat a 1r d'Educació Primària. Les nenes gaudeixen amb jocs i activitats relacionats amb el llenguatge de programació, l’orientació espai - temps, raonament lògic, el càlcul, l’estimació o la coordinació psicomotora.

Chess Project

Infantil

VEURE MÉS
A partir dels 4 anys, el projecte d'escacs, que s'emmarca dins del de Matemàtiques Divertides, ajuda a desenvolupar, en els més petits, la capacitat d'atenció, l'orientació espai-tems i la memòria.

Llegim i comprenems

Infantil

VEURE MÉS
És un mètode innovador, desenvolupat per Fomento, per aprendre a llegir i a escriure. S'adapta al desenvolupament cognitiu de nenes i nens, i respecta el seu ritme d'aprenentatge. Es complementa amb el Racó del lector, una biblioteca a mida de nenes i nens, on gaudeixen dels seus llibres.

El joc de l’Oratòria

Infantil | Primaria

VEURE MÉS
És un mètode innovador, desenvolupat per Fomento, per aprendre a llegir i a escriure. S'adapta al desenvolupament cognitiu de nenes i nens, i respecta el seu ritme d'aprenentatge. Es complementa amb el Racó del lector, una biblioteca a mida de nenes i nens, on gaudeixen dels seus llibres.

Taller de iPad

Infantil

VEURE MÉS
És el taller del joc i la tecnologia. Adaptat al ritme de cada nen, nois i noies gaudeixen amb aplicacions seleccionades amb criteris pedagògics.

Taller de Creativitat

Infantil

VEURE MÉS
Desenvolupa el pensament creatiu dels alumnes, en haver d'aportar idees i solucions innovadores.

Taller Científic

Infantil

VEURE MÉS
És el lloc dels experiments senzills, on nenes i nens observen, manipulen i juguen amb objectes d'ús quotidià, que desperten la seva curiositat.

Taller Literari

Infantil

VEURE MÉS
Desenvolupa la comprensió lectora i l'expressió escrita a través de pictogrames, paraules, frases o diferents tipus de textos (contes, poesia, rondalla ...). A 1r d'Educació Infantil, els més petits fan Taller del Conte.

Creixent Bones

Infantil

VEURE MÉS
Projecte d'educació infantil que afavoreix l'adquisició de virtuts i la gestió de les emocions, claus per al desenvolupament de la personalitat, a través d'una metodologia que compta amb la col·laboració de la família.

STEAM

Infantil | Primaria | Secundaria | Bachillerato

VEURE MÉS
Programa que aglutina diferents metodologies d'aprenentatge que treballen el pensament lògic i l'experimentació. Aquest programa s'emmarca també en el Fomento Science Project i en els Projectes de Física i Química.

Galeria multimèdia