Infantil

1-6 anys

 

La finalitat de l’Educació Infantil és contribuir al desenvolupament sensorial, intel·lectual i afectiu de nenes i nens. Progressivament, s’atén  al desenvolupament del moviment i dels hàbits de control, a les diferents formes de comunicació, al llenguatge i a les pautes elementals de convivència. Es facilita que nenes i nens elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada, i adquireixin autonomia personal.

Per aquesta etapa, Fomento ha desenvolupat el Projecte Optimist. La seva innovadora metodologia se basa en l’estimulació intel·lectual i sensorial en un entorn lúdic, ric en estímuls que afavoreix el desenvolupament de nenes i nens. El joc com activitat pròpia de l’Educació Infantil, és el mitjà d’aprenentatge a través del qual els nens exploren i adquireixen diferents aprenentatges.

L’ensenyament de l’anglès, que es realitza mitjançant immersió lingüística, ocupa el 30% de l’horari i continua sent el mateix procés d’aprenentatge que el de la llengua materna. En els períodes dedicats a l’anglès, dins i fora de l’aula la professora només utilitzarà la llengua anglesa. El Projecte Optimist, projecte de Fomento de Centros de Enseñanza, ofereix a nenes i nens des dels 3 fins als 6 anys un entorn lúdic que afavoreix l’aprenentatge, l’adquisició d’hàbits i el desenvolupament sensorial i motriu.


Certificat de Seguretat infantil

El Col·legi Canigó ha demostrat el seu compromís amb les normes generals establertes per l’Associació Nacional de Seguretat Infantil.

La Certificació de Qualitat S + per a centres infantils demostra a les famílies el compromís amb la prevenció, aconseguint espais segurs on implementar el seu projecte educatiu, aconseguint el desenvolupament motriu i cognitiu sense riscos ni sobreprotecció.

Projectes d'innovació

Infantil | Trilingüisme

Hello Sally!

Projecte de Fomento en el primer cicle d'Educació Infantil. A través de continguts basats en situacions familiars i de cançons, els alumnes s'introdueixen en l'ús del llenguatge per desenvolupar, gradualment, la producció lingüística i la construcció de nous coneixements.

Infantil | Trilingüisme

Magic Talk!

Projecte d'oratòria destinat a treballar les habilitats comunicatives, des d'un enfocament lúdic.

Infantil | Trilingüisme

Magic Dragon

Projecte de Fomento per al segon cicle d'Educació Infantil, en el qual es promou el desenvolupament de la competència comunicativa des dels 3 anys. Inclou projectes com Magic Dragon Phonics, Magic Dragon Drama i Magic Talk!

Infantil | Trilingüisme

Magic Dragon Phonics

Programa que complementa la competència fonètica dels alumnes amb activitats encaminades a aconseguir la correcta articulació dels sons en la llengua anglesa.

Infantil | Trilingüisme

Magic Dragon Drama

La posada en escena de situacions quotidianes facilita que les nenes i nens d'Educació Infantil parlin en anglès en un context real, molt significatiu per a ells. Aprenen vocabulari i estructures noves, milloren la seva pronunciació, senten que aprenen i adquireixen confiança i seguretat en si mateixos.

Infantil | Trilingüisme

English Corner

Programa que, a Educació Infantil, potencia el desenvolupament de les destreses orals en anglès. Professorat nadiu manté converses amb els alumnes en grups de 2 o 3.

Infantil

Matemàtiques Divertides

És un Projecte desenvolupat per Fomento en el qual els alumnes incorporen el raonament matemàtic d'una manera propera i divertida.

Infantil

Chess Project

A partir dels 4 anys, el projecte d'escacs, que s'emmarca dins del de Matemàtiques Divertides, ajuda a desenvolupar, en els més petits, la capacitat d'atenció, l'orientació espai-tems i la memòria.

Infantil

Llegim i comprenems

És un mètode innovador, desenvolupat per Fomento, per aprendre a llegir i a escriure. S'adapta al desenvolupament cognitiu de nenes i nens, i respecta el seu ritme d'aprenentatge. Es complementa amb el Racó de lector, una biblioteca a mida de nenes i nens, on gaudeixen dels seus llibres.

Infantil

Taller de iPad

És el taller del joc i la tecnologia. Adaptat a el ritme de cada nen, nois i noies gaudeixen amb aplicacions seleccionades amb criteris pedagògics.

Infantil

Taller de Creativitat

Desenvolupa el pensament creatiu dels alumnes, en haver d'aportar idees i solucions innovadores.

Infantil

Taller Científic

És el lloc dels experiments senzills, on nenes i nens observen, manipulen i juguen amb objectes d'ús quotidià, que desperten la seva curiositat.

Infantil

Taller Literari

Desenvolupa la comprensió lectora i l'expressió escrita a través de pictogrames, paraules, frases o diferents tipus de textos (contes, poesia, rondalla ...). A 1r d'Educació Infantil, els més petits fan Taller del Conte.

Infantil | Primària

Taller de Programació

Incorpora la programació educativa a l'últim curs d'Educació Infantil amb l'ús de Bee-Bot, un petit robot amb aspecte d'abella. Aquest projecte té continuïtat a 1r d'Educació Primària. Les nenes gaudeixen amb jocs i activitats relacionats amb el llenguatge de programació, l’orientació espai - temps, raonament lògic, el càlcul, l’estimació o la coordinació psicomotora.

Infantil | Primària

El joc de l’Oratòria

Projecte d’oratòria que té per objectiu que les alumnes millorin l'expressió oral, recreant situacions quotidianes dins de l'aula. Mitjançant el joc s'inicien en l'art de l'oratòria.

Galeria multimèdia