Batxillerat

16-18 anys

La finalitat del Batxillerat és proporcionar formació, coneixements i habilitats que les permetin incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. Consolidar, en definitiva, una maduresa personal i social que les permeti actuar de forma responsable i autònoma, capacitant-les para accedir a l’educació superior en les millors condicions.

L’alumnat que accedeix a Batxillerat tenen ja un coneixement de la llengua estrangera que els permet desenvolupar-se en situacions habituals de comunicació. A les escoles de Fomento, en acabar l’ESO la majoria de les alumnes i els alumnes acrediten el nivell B2, de manera que en acabar Batxillerat estan en condicions de superar els requisits exigits per les universitats espanyoles per realitzar qualsevol tipus d’estudis, fins i tot titulacions bilingües.

A més, en les escoles de Fomento s’incorpora un Pla d’orientació universitària que té com a finalitat poder assessorar als i les alumnes pel que fa als seus interessos professionals.

Té també especial importància la vida fora de l’àmbit acadèmic. El col·legi ha organitzat un programa d’acció i servei social. Mitjançant aquest voluntariat les que estiguin interessades poden dedicar part del seu temps a servir els altres de manera desinteressada i voluntària.

Projectes d'innovació

Batxillerat | Secundària

STEAM

Programa que aglutina diferents metodologies d'aprenentatge que treballen el pensament lògic i l'experimentació. Els alumnes s'emmarquen dins d'aquest programa Scratch en Educació Primària i, a Fomento Science Project i els Projectes de Física i Química.

Batxillerat | Primària | Secundària

Robòtica

Projecte desenvolupat per Fomento que introdueix a les alumnes en el disseny i construcció de robots, fomentant l'aprenentatge interdisciplinari de les àrees STEAM (Science, Technology, Engineereing, Arts and Mathematics).

Batxillerat | Secundària | Trilingüisme

Speaking Time

Conversa en anglès amb una persona nadiua, en grups petits. El seu objectiu és la consecució del B2 i C1.

Batxillerat | Secundària | Trilingüisme

Debate

Projecte desenvolupat per Fomento que permet als alumnes seguir desenvolupant habilitats comunicatives. Aquest projecte es basa en l'argumentació i discussió respectuosa sobre tot tipus de temes.

Batxillerat | Secundària

Emprèn

Basat en l'Aprenentatge per Projectes, s'imparteix formació sobre emprenedoria, amb l’objectiu de que les alumnes aprenguin i adquireixin habilitats que les capacitaran per el futur.

Galeria multimèdia