6-12 anys

La finalitat de l’Educació Primària és facilitar els aprenentatges i les nocions bàsiques de la cultura, i els hàbits de convivència, estudi i treball. Orientada a aconseguir una formació integral, contribueix al desenvolupament de la personalitat i a obtenir bons resultats a l’Educació Secundària Obligatòria. L’acció educativa en aquesta etapa procura la integració de les diferents experiències i aprenentatges, adaptant-se als ritmes de treball de cada ascun.

Sent Canigó un centre trilingüe, un terç de les matèries d’aquesta etapa s’imparteixen en anglès. Seguint les recomanacions del Consell d’Europa, s’aplica la metodologia CLIL que permet que mes del 93% de l’alumnat finalitzin l’Educació Primària amb un nivell de anglès A2 o superior certificat per Cambridge.

Projectes d'innovació

Infantil | Primària

Taller de Programació

Incorpora la programació educativa a l'últim curs d'Educació Infantil amb l'ús de Bee-Bot, un petit robot amb aspecte d'abella. Aquest projecte té continuïtat a 1r d'Educació Primària. Les nenes gaudeixen amb jocs i activitats relacionats amb el llenguatge de programació, l’orientació espai - temps, raonament lògic, el càlcul, l’estimació o la coordinació psicomotora.

Infantil | Primària

El joc de l’Oratòria

Projecte d’oratòria que té per objectiu que les alumnes millorin l'expressió oral, recreant situacions quotidianes dins de l'aula. Mitjançant el joc s'inicien en l'art de l'oratòria.

Primària | Trilingüisme

Child Talks!

A Educació Primària, els alumnes, ja acostumats des d'Educació Infantil al projecte Magic Talk! d'oratòria, continuen expressant les seves idees, vivències, coneixements, etc., de manera personal, fluida i freqüent; i en anglès. A través de Child Talks! les alumnes i els alumnes desenvolupen les habilitats comunicatives.

Primària | Trilingüisme

Walking into English

Projecte de Fomento que facilita l'adquisició de la llengua anglesa a través dels continguts de Ciències Naturals, Ciències Socials i Expressió Artística. Es posa èmfasi en la competència comunicativa, en l'observació i exploració dels esdeveniments, en el treball en grup i en les presentacions orals.

Primària | Trilingüisme

English Corner

Conversa en anglès amb professorat nadiu en petits grups. A 1r i 2n d'Educació Primària es prepara les alumnes per a la consecució del Pre-A1 i A1. Des de 3r fins a 6è, l'objectiu oral respon al nivell A2 i B1.

Primària | Trilingüisme

Drama Walking into English

Dramatització en llengua anglesa que és la continuïtat de Magic Dragon Drama a Educació Infantil.

Primària

Escacs

És un instrument pedagògic l'aprenentatge i pràctica del qual desenvolupa habilitats intel·lectuals (raonament, concentració, elaboració d'estratègies, resolució de problemes, memòria ...). També es millora el grau d'autonomia, la confiança en un mateix, la comprensió de les normes i la disposició per jugar amb tots.

Primària

Scratch

Projecte que facilita l'aprenentatge de la programació d'una manera molt intuïtiva. Les alumnes aprenen a programar amb l’ordinador creant animacions, històries interactives i jocs amb l'ordinador,

Primària

Programació

El Taller de Programació d'Infantil té la seva continuïtat en 1r d'Educació Primària. Nens i nenes gaudeixen amb l'ús Bee-Bot a través de jocs i activitats relacionats amb el llenguatge de programació, l'orientació espai-temporal, el raonament lògic, el càlcul, l'estimació o la coordinació psicomotora.

Primària | Secundària

Matemàtiques Divertides

És un projecte desenvolupat per Fomento en el qual els alumnes incorporen el raonament matemàtic d'una manera divertida. Aprenen amb materials i didàctiques desenvolupats per Fomento, com les Targetes de nombres primers, la e-BOX, la 'caixa de les equacions', o el mètode CLAG (Concret, Lingüístic, Algebraic i Gràfic).

Batxillerat | Primària | Secundària

Robòtica

Projecte desenvolupat per Fomento que introdueix a les alumnes en el disseny i construcció de robots, fomentant l'aprenentatge interdisciplinari de les àrees STEAM (Science, Technology, Engineereing, Arts and Mathematics).

Galeria multimèdia