CANIGÓ
Whasapp Enlace

Capellania

La pastoral escolar dels col.legis de Fomento està confiada a mossens de la prelatura de l'Opus Dei. Administren els sagraments al col.legi i són a disposició de lea famílies, el professorat, els alumnes i alumni que ho desitgin.

Capellans de Canigó

Juan Francisco Montuenga (Coordinador de Capellanía)

Joaquín Montiu

Francisco Vizcaíno

Àlex Ayxelà

 

Horari de Misses diaries

8.45h i 10.55h