Educació en valors

En les escoles de Fomento es promou una educació basada en valors personals, socials i cívics, que ajuden a les i els alumnes a aconseguir la seva maduresa.

Considerem que l’estudi i la feina ben feta són el principal mitjà educatiu, l’idoni per al desenvolupament de la seva personalitat i educació en valors. El companyerisme, el treball en equip, la generositat, l’alegria i l’ordre són aspectes dels col·legis

Acció solidària

Les accions solidàries, l’atenció i la dedicació de temps i recursos als que més ho necessiten formen part del dia a dia dels col·legis. Són moltes les activitats de solidaritat en què participen les i els alumnes de Fomento.

Moltes d’elles són promogudes pels col·legis, altres les fan en col·laboració amb entitats com Càritas o Banc d’Aliments. Algunes tenen lloc a la seva localitat i altres es fan al estranger.

Alguns exemples d’activitats solidàries són:

Visita a persones amb necessitats

Visita a persones amb necessitats

Les alumnes i els alumnes d'ESO i Batxillerat solen anar a fer acompanyament, un dia a la setmana, en alguna residència per a gent gran de la zona o a algun centre per a persones amb discapacitats físiques o psíquiques.

Repartiment d'aliments

Repartiment d'aliments

En les escoles de Foment es col·labora amb el Banc d'Aliments de cada ciutat. Pares, alumnes i alumnes de Batxillerat porten aliments, els classifiquen i distribueixen. També es reparteix roba i menjar a famílies necessitades de Càritas.

Camps de treball a l'estranger

Camps de treball a l'estranger

En col·laboració amb ONGs, s'organitzen camps de treball a països en vies de desenvolupament o per a col·lectius en risc d'exclusió social. Alguns dels llocs on s'ha anat són: Huancavelica (Perú), Mèxic, Cracòvia (Polònia) o Romania.