Educació personalitzada

L’educació personalitzada que ofereix Fomento ajuda a que cada alumne formi el seu propi criteri i pugui prendre les seves decisions de forma lliure i responsable.

Les i els alumnes de Fomento reben l’assessorament individualitzat d’una tutora o d’un tutor, que també manté entrevistes periòdiques amb els seus pares per definir objectius comuns. Es pretén que cada alumna i cada alumne, amb l’ajuda dels seus pares i els seus professors, desenvolupin les seves capacitats i aptituds per arribar a ser el que vulguin ser.

Es tasca de tutor ajudar a cada alumne a conèixer-se, a fer bon ús de la seva llibertat, a esforçar-se per aconseguir un rendiment acadèmic satisfactori i a assolir els objectius educatius

Els col·legis de Fomento han optat per l’educació diferenciada, que també és una realitat en altres països del nostre entorn sociocultural i facilita l’educació personalitzada. Les nostres professores i professors porten a la pràctica aquest model educatiu, en el qual tenim molta experiència, amb resultats molt positius. Les i els alumnes comparteixen objectius, programes i metodologies.