El Col·legi Canigó de Barcelona celebra el Magic Talk Day!

Aquesta jornada està dedicada a l'oratòria en anglès que s'impulsa a a través del projecte d'innovació Magic Talk! a Infantil.

El Col·legi Canigó ha celebrat el Magic Talk Day!, un dia dedicat a l’oratòria en anglès amb activitats per als alumnes. Durant la jornada, els estudiants de 3r Infantil  han posat en pràctica tot allò après des de 1r Infantil amb el projecte Magic Dragon.

A més, les famílies del darrer curs d’ infantil, han rebut un vídeo dels seus fills parlant en anglès.

Finalment, s’ha fet lliurament a tots els alumnes d’un diploma i un micròfon commemoratiu. Així podran recordar aquest dia i seguir practicant l’ Oratòria en anglès a casa.

El projecte d'Oratòria en anglès Magic Talk! al Col·legi Canigó

Magic Talk! és un projecte que va més enllà de l’aprenentatge de l’anglès. Durant diverses setmanes, els alumnes han estat preparant juntament amb el professorat d’anglès i la speaker de English Corner un exposició sobre un pòster. 

El discurs versava sobre els hàbitats on poden viure els animals. A través de la descripció d’una imatge que il·lustra el bosc, la granja, la jungla i el mar, els alumnes han adquirit coneixements de vocabulari. També, han treballat diferents competències de gran importància com l’ordre d’una exposició, autoconfiança o intel·ligència emocional.

La Oratoria en el Col·legi Canigó de Barcelona

A través dels projectes d’Oratòria propis de Promoció com Magic Talk!, Child Talk!!, Teen Talk! & Team Talk! des dels 3 anys els nens i nenes tenen l’oportunitat d’expressar les seves idees, vivències i coneixements de manera personal, fluida i freqüent, en anglès. Aquests projectes s’estenen al llarg de Primària, Secundària i Batxillerat. A través d’ells desenvolupen habilitats com l’escolta activa, dramatització, comunicació no verbal i organització del discurs.

Más noticias